Menu

AkupunkturI mine behandlinger benytter jeg enten øreakupunktur eller kropsakupunktur, der er den oprindelige kinesiske metode. Akupunktur kan behandle både fysiske og psykiske problemer.

Ved 1. konsultation taler vi først om dine symptomer og hvilke behandlinger du allerede har været igennem, og derefter sætter jeg nålene.

Jeg behandler ofte samtidig med, at patienter er i behandling hos andre læger, men det hænder, at jeg anbefaler, at vi venter med den ene behandlingsform til den anden er afsluttet.

Antallet af behandlinger afhænger af lidelsens art og spænder fra 1-3 behandlinger til en behandlingsserie, hvor afstanden mellem hver behandling bliver længere og længere.
Hvis det for eksempel drejer sig om kroniske smerter, er det muligt at behandlingsserien skal gentages med mellemrum.
Jo længere du har haft dine symptomer, jo længere må du forvente, at det varer, før behandlingen kan afsluttes.
Jeg forsøger at give dig min vurdering allerede første gang, men ofte kan virkningen først vurderes efter 2-4 gange.

Første behandling koster 400 kr., de efterfølgende 300 kr. Der betales kontant ved hver konsultation.

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til gruppe 1, 2 og 5.Akupunktur er en behandlingsform, som kineserne har benyttet i årtusinder. I de vestlige samfund er den kommet til langt senere og benyttes nu både i sin oprindelige kinesiske form, og i adskillige nye former.
Akupunktur er behandling med ganske tynde nåle, der stikkes ind gennem huden i specielle punkter.

Akupunktur har været kendt i over 4 tusind år i Kina. De gamle kinesere fandt flere hundrede punkter på huden, hvor helbredstilstanden kunne påvirkes med tryk eller nåle.

Kineserne fandt også ud af at disse punkter (akupunkturpunkter) havde forbindelse med hinanden og lå fordelt på akupunktur'veje' kaldet meridianer.
Ifølge den kinesiske lære, der stadig er baggrunden for den moderne akupunkturbehandling, er der i alt levende en balance mellem de to energiformer kaldet Yin og Yang.
Ligevægten mellem disse to energier befinder sig i stadig bevægelse, og svækkelse eller sygdomme opstår, når ligevægten mellem Yin og Yang forstyrres.

Et sundt menneske er i energibalance.
Ved at stimulere passende punkter kan Yin og Yang forstærkes eller hæmmes, så ligevægtsforskydningen bliver ophævet.

Gennem akupunkturen tilstræber vi at genoprette kroppens energibalance og derved gøre mennesket raskt.

Ud over punkterne på kroppen, er der fundet tilsvarende punktsystemer på ørerne, hænderne, fødderne, mundhulen, tungen og hovedbunden.

I Europa har akupunktur været en anerkendt behandlingsmetode siden 1979, hvor den blev officielt anerkendt af WHO (Verdenssundhedsorganisationen).

Siden har flere og flere vestlige læger lært denne kunst og benytter akupunktur i hverdagen.

Virkningen af akupunktur kan i nogle tilfælde mærkes allerede mens nålene sidder i huden, mens der i andre tilfælde kræves flere behandlinger før virkningen begynder at kunne mærkes.

Nålebehandlingen kan erstattes af laserbehandling, der med fordel anvendes på børn.