Menu

HypnoseJeg benytter enten hypnose alene, som en hurtig og skånsom metode til at opnå forandringer, eller jeg benytter hypnose i kombination med mine andre behandlingsformer.
Jeg har lært mange forskellige behandlingsformer, og for mig er hypnose en genvej til at opnå positive forandringer for mennesker med små og store problemer.
Hypnose er ikke magi eller et vidundermiddel, hypnose helbreder ikke alt, men det er et fantastisk redskab til at skabe bedring.

Læs om hypnose længere nede på siden

Ved første konsultation, taler vi om dit problem, og hvad du ønsker at opnå.
Desuden spørger jeg om dine hidtidige behandlinger og deres virkning, samt hvilke andre fysiske eller psykiske problemer du eventuelt har for på den måde at danne mig et tydeligt billede af, hvorledes jeg bedst kan hjælpe dig.

Hvis du er indforstået med mit forslag til behandling, og tiden tillader det, er vi allerede ved første møde i gang med at løse dine problemer med hypnose.

Min behandling/ terapi ser jeg som en hjælp til selvhjælp, og jeg forudsætter, at du er villig til at gøre noget for dig selv i form af lidt hjemmearbejde.

Om du kommer fra andre dele af Fyn og Jylland, fra Sønderjylland eller Haderslev, kan du være sikker på, at det vi taler om blive mellem os.

Det er vigtigt, at du tager stilling til, om du føler dig i gode hænder eller du hellere vil opsøge en anden behandler.

Antallet af behandlinger afhænger af hvilke problemer du har og spænder fra i alt 1-2 behandlinger til behandling 1-2 gange om måneden igennem måneder.

Hver behandling/samtale koster 800 kr. og varer 55 minutter. Betaling kontant ved hver konsultation, da jeg ikke har en dankortlæser.
Sygesikringen yder ikke tilskud og sygeforsikringen Danmark kun til medlemmer af gruppe 2.

Behandlingen kan foregå på dansk, tysk eller engelsk.HYPNOSE
Hypnose er en tilstand, der ligger på grænsen mellem vågen og søvn.
Vi kender alle hverdagens trancer - vi falder i staver - vi dagdrømmer - ved et ensformigt arbejde kan tankerne være langt væk, mens hænderne fortsætter det fornødne arbejde.
En tilstand, hvor den udadvendte opmærksomhed er reduceret, men ikke helt væk og opmærksomheden i stedet er vendt indefter.
Samtidig er underbevidstheden lyttende til og reagerende på det hypnotisøren siger, måske ved at give indsigt eller begynde en forandringsproces.
Ved trancesamtaler bringer underbevidstheden ofte overraskende løsninger på problemer, vi har kæmpet forgæves med i lang tid, og dermed er trancearbejdet med til at fremme de forandringer der er nødvendige, for at vi kan få det godt med os selv.
Trance er en hurtigere vej til forbedringer i livet.
Alle kan hypnotiseres. Nogle mennesker kan gå i dyb trance med det samme andre har sværere ved at give slip på kontrollen og bruger lidt længere tid.
Slutresultatet er det samme, men vejen derhen længere.
Alle vågner igen. Det værste der kan ske er, at hypnosen går over i søvn, så man får en ekstra lur.

HYPNOTERAPI
Terapeutiske samtaler i trance, hvorved den hypnotiserede opnår kontakt til sin underbevidsthed. Behandlingen er nutids- og fremtidsorienteret, d.v.s. at det for behandlingsresultatet ikke er vigtigt, at du er klar over årsagen til dine problemer, men blot at underbevidstheden kan "reparere" sjælens sår.


Link til Dansk Selskab for Klinisk Hypnose