Menu

PsykoterapiNår jeg har forstået dit problem og dannet mig et foreløbigt overblik, får du mit behandlingsforslag, og hvis du er indforstået, går vi i gang med behandlingen.

Min behandling ved hjælp af psykoterapi strækker sig fra enkelte samtaler, der gør dig i stand til at fortsætte på egen hånd til et regulært terapiforløb over måneder.
Behandlingen består af en kombination af samtale, behandlingsteknikker og som regel hjemmearbejde.

Du er i gode hænder og kan være tryg ved, at jeg ofte benytter en kombination af de terapiformer, som jeg har til rådighed, således at jeg skifter mellem metoderne afhængigt af, hvad jeg mener kan hjælpe dig bedst. Det er min erfaring, at vi på den måde kommer hurtigst til det mål, som vi har sat i fællesskab.

Det er vigtigt, at du allerede første gang tager stilling til, om du føler dig i gode hænder eller du hellere vil opsøge en anden behandler.

Samtaleterapi uden ægte tillid er spild af din tid og dine penge.

I tiden mellem to aftaler vil der hos de fleste ofte komme øget selvindsigt og forståelse, fordi underbevidstheden arbejder videre med det, der er vigtigt. For at støtte denne proces, indtaler jeg eventuelt en afspændings- eller problemløsningshypnose, så du kan arbejde videre hjemme.

Antallet af behandlinger afhænger af, hvilke problemer du har, og spænder fra 1-2 behandlinger til behandling 1-4 gange om måneden igennem adskillige måneder.
En konsultation varer normalt 55 minutter..

Prisen er 800 kr. pr. gang. Betaling kontant ved hver konsultation, da jeg ikke har dankortlæser.

Min psykoterapiuddannelse er taget da jeg arbejdede som læge i Tyskland, og denne videreuddannelse for læger er dernede ligestillet med psykologuddannelsen.

Så jeg har behandlet patienter for de tyske sygekasser, men den danske sygesikringen yder desværre ikke tilskud til mine behandlinger og sygeforsikringen Danmark gør det kun til medlemmer af gruppe 2.Psykoterapi dækker over alt fra en ”almindelig” samtale til mere specielle samtaleformer, der har vist sig effektive til at hjælpe mennesker til at få forståelse for sig selv samt egne reaktioner og handlinger.

Psykoterapi dækker over så mange forskellige terapiformer, at det ikke er muligt for et menneske at beherske dem alle tilfredsstillende.

De fleste terapeuter har en eller flere terapiformer, som de foretrækker at benytte.